espa

Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) Δήμου Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 74.083,42 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 59.744,70 €

Ημερομηνία ένταξης: 19/12/2018

Κωδικός ΟΠΣ: 5037941

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) Δήμου Ιεράπετρας, αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR 13). Περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια: α) Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης, β) Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου -προβλέψεις μελλοντικής χρήσης, γ) Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, δ) Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης, ε) Σχέδιο Ασφάλειας Νερού -οριστικοποίηση master-plan. Κατά τη σύνταξη του σχεδίου, θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 877/10-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 417.260,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 417.260,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 26/09/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5045617

Η πράξη: “Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας» αφορά στην βελτίωση – αναβάθμιση της ετοιμότητας και ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας να διαχειριστεί φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο της πράξης προτείνονται: 1. Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή, 2. Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου με μηχανισμό ανύψωσης τύπου γάντζου,3. Προμήθεια υδροφόρου οχήματος. Οι προτεινόμενες προμήθειες βελτιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου Ιεράπετρας στον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας στα διοικητικά του όρια. Η πράξη ”Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας” συμμορφώνεται με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων. Επίσης είναι συμβατή με το Μνημόνιο Ενεργειών για την Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή καθώς και με την Οργάνωση Δασοπυρόσβεσης έτους 2019 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας. Η πράξη πρόσθετα στοχεύει στην μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον κυρίως από φυσικές καταστροφές, υπακούοντας στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης. Αναλυτικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά παρέχονται στις επισυναπτόμενες μελέτες.

Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας)

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 644.061,23 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 644.061,23 €

Ημερομηνία ένταξης: 25/07/2017

Κωδικός ΟΠΣ: 5007597

Η Πράξη: Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας(Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας) αφορά την ανέγερση κτιρίου και την προμήθεια εξοπλισμού του για την μετεγκατάσταση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας(Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας). Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο, επιφανείας 3.500,05μ2, που βρίσκεται στο παλαιό σχέδιο πόλης, (Ο.Τ. 132) επί της οδού Φιλοθέου Α. Το κτίριο θα είναι ισόγειο με ωφέλιμη επιφάνεια E=560,93 μ2 (565,96μ2 με ημιυπαίθριους),και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω : • Χώρο υποδοχής& αναμονής • Γραφείο κοινωνικού λειτουργού & εργοθεραπευτών • Χώρος συνεντεύξεων – εξεταστήριο • Αίθουσα εργοθεραπείας • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων • Αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης • Χώρο παρασκευής γευμάτων-τραπεζαρία • Ειδικό χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης • Χώρο ανάπαυσης • WC AMEA-WC κοινού Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: α) Έπιπλα, β) Λοιπό εξοπλισμό, γ) Είδη φυσικοθεραπείας-εργοθεραπείας-γυμναστικής δ) Η/Υ και συναφή είδη. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου και ο εξοπλισμός του είναι σύμφωνες με τη με Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ Β 1397) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

Αποχέτευση ομβρίων στην Οδό Ν.Φωκά στον Δήμο Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 395.039,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 395.039,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 20/06/2017

Κωδικός ΟΠΣ: 5007722

Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο: “Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν.Φωκά” αφορά στην κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων κατά μήκος της κεντρικής οδού Νικηφόρου Φωκά και την προέκτασή της προς τη θάλασσα. Η κατασκευή του αγωγού(συνολικού μήκουw 470 μέτρων) θα έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική αντιπλημμυρική προστασία μεγάλου μέρους του κέντρου της Ιεράπετρας που σήμερα είναι ιδιαιτέρως προβληματικό όσο αφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο αγωγός εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης Ιεράπετρας όπως αυτός ξεκίνησε με την προκαταρκτική μελέτη «Ύδρευση και αποχέτευση στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλεως – βελτίωση ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή δήμου Ιεράπετρας – Τεύχος 2 Αποχέτευση».Ο αγωγός θα ξεκινήσει από τη συμβολή των οδών Ν. Φωκά με Κύπρου, θα διατρέξει κατά μήκος όλη την οδό Ν. Φωκά μέχρι της συμβολή της με την οδό Κόρακα, θα συνεχίσει κάτω από την Πλατεία Ελευθερίας και θα απολήξει στη θάλασσα διασχίζοντας την προέκταση της Ν. Φωκά (οδός δίπλα από Εθνική Τράπεζα). Ο αγωγός θα τοποθετηθεί μέσα σε όρυγμα και θα συντίθεται από τσιμεντοσωλήνες Φ800, Φ1000 αλλά και από αγωγό ορθογωνικής διατομής 1000Χ1000. Λόγω του ιδιαίτερα ηπίου αναγλύφου ο αγωγός θα είναι σε μεγάλο τμήμα του ιδιαίτερα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους με συνέπεια να απαιτείται ενίσχυση του οδοστρώματος με πλάκα σκυροδέματος

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 119.104,60 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 119.104,60 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/12/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5001849

Η Πράξη: “Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας” αφορά στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας με συγχρηματοδότηση για τρία έτη, ως κύριας δομής παροχής βασικών αγαθών, για το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε βασικά είδη. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας ως δομή στήριξης των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό δικτύωσης και δημοσιότητας-επικοινωνίας υλοποιεί:α)ενέργειες για την γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους, β)ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων, γ)ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για την εξεύρεση προϊόντων, δωρεών κλπ, και δ)διασύνδεση και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, λοιπές κοινωνικές δομές και με το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιεράπετρας.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9ii

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 127.069,34 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 127.069,34 €

Ημερομηνία ένταξης: 05/12/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5002392

Αντικείμενο της πράξης είναι η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ιεράπετρας. Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας για τρία(3) έτη. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης και τις απαιτούμενες παραπομπές και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Ωφελούμενοι/ες της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι: «Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-Κ.Η.Φ.Η- Δήμου Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv

Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 647.712,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 647.712,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 16/11/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5002427

Το Υποέργο που θα υλοποιηθεί για ένα έτος, με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας , έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Δήμου Ιεράπετρας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας. Πρόκειται για μια (1) Δομή που λειτουργεί και εδρεύει στο Δήμο Ιεράπετρας επί της οδού Πλουμίδη και υλοποιείται από το 2007 στα πλαίσια της Δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων». Αντικείμενο είναι η παροχή από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Σκοπός του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών. Το ΚΗΦΗ Δήμου Ιεράπετρας εξυπηρετεί 18 ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας μερική σίτιση (πρωινό και μικρογεύμα), νοσηλευτική Φροντίδα, ατομική Υγιεινή, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, περίπατοι- εκδηλώσεις, συμβουλευτικήστήριξη του ατόμου κ.α. Το ΚΗΦΗ Δήμου Ιεράπετρας στελεχώνεται με άρτια καταρτισμένο προσωπικό: α) Μια (1) Τ.Ε. Κοινωνική Λειτουργό, β) δυο (2) Δ.Ε. Βοηθούς Νοσηλευτή με χρέη Κοινωνικών Φροντιστών γ) Μία (1) Υ.Ε. Βοηθητικών Εργασιών – Καθαρίστρια και δ) μια (1) ΔΕ βοηθό νοσηλευτή Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ιεράπετρας Εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας και συνεργάζεται με όλες τις κοινωνικές δομές εξυπηρέτησης ηλικιωμένων που λειτουργούν στη περιοχή. Το Κ.Η.Φ.Η νομίμως έχει αδειοδοτηθεί.

Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας

espa-1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 10

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 720.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 720.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 31/05/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5000545

Με την παρούσα πράξη προτείνεται η ανέγερση κτηρίου για την μετεγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας. Το νέο κτήριο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο, επιφανείας 1.783,70 τ.μ βρίσκεται στο νέο σχέδιο πόλης, Ο.Τ. Γ239, επί της οδού Ελλήνων Ολυμπιονικών. Το κτήριο θα είναι ισόγειο συνολικού εμβαδού 404,71τ.μ και θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους: Χώρος υποδοχής, Δύο(2)Αίθουσες Εργασίας, Τραπεζαρία, Κουζίνα, Χώροι Υγιεινής(WC Νηπίων, ΑμεΑ, Προσωπικού) Αίθουσα Ανάπαυσης και Γραφείο καθώς και τρεις(3) Βοηθητικούς Χώρους.

«Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 2.410.619,51 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: σε 2.410.619,51 €

Ημερομηνία ένταξης: 02/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5002322

Η πράξη αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιεράπετρας και συγκεκριμένα την Δημιουργία Μονάδας

Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας και την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. Προβλέπεται υλοποίηση της δράσης μετα κάτωθι Υποέργα:

 • Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας.

Το Υποέργο 1 αφορά στην Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, στην περιοχή του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, με σκοπό την επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών προδιαλεγμένων (από τα αστικά στερεά απόβλητα) οργανικών αποβλήτων, η οποία πραγματοποιεί εργασίες ανάκτησης (r3) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ ενότητας Β του Ν.4042/2012 προκειμένου να παραχθεί εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost)

καλής ποιότητας. Η Κατασκευή της Μονάδας είναι σύμφωνη με τον ΠΕΣΔΑΚ ως έργο Α Προτεραιότητας και σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο του έργου, η εισερχόμενη ποσότητα προς κομποστοποίηση θα ανέρχεται σε 4.700 τόνους ετησίως αποτελούμενη (σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου) από βιοαπόβλητα.

 • Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και της χωριστής συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Ιεράπετρας. Προβλέπεται βάσει σχεδιασμού: Α) Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης-340lt (πιλοτική

εφαρμογή), Β) Προμήθεια 217 κάδων (240 lt), 12 κάδων (660 lt), 30 κάδων (770lt) και 79 κάδων (1,1 m3) για τη συλλογή βιοαποβλήτων από οικιακούς και παρόμοιους χρήστες και τη συλλογή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων.

 • Υποέργο 3: Προμήθεια οχήματος μεταφοράς οργανικών βιοαποβλήτων.

Το υποέργο αυτό αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οργανικών βιοαποβλήτων για την συλλογή και ορθή τήρηση του προγράμματος και μεθοδολογίας ανάπτυξης του συστήματος ΔσΠ Δήμου Ιεράπετρας.

Επίσης για τη λειτουργικότητα του συνόλου πράξης προτείνονται:

 • Υποέργο 4: Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης, για την Μονάδα Διαχείρισης και Κομποστοποίησης

Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: υποστήριξη κατά την φάση της δημοπράτησης, και κατασκευής των έργων

 • Υποέργο 5: Υπηρεσίες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών του Σχεδίου-Πράξης: Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας.
 1. Παραδοτέα πράξης:

– Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 4.700τον/έτος

– 1000 Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, 217 καφέ κάδοι 240λτ, 12 κάδοι 660 λτ, 30 κάδοι 770 λτ, 79 κάδοι 1.100 λτ για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

– Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα βιοαποβλήτων για τη Διαλογή στη Πηγή.

– Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης για την Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων της.

– Υπηρεσίες δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας “Μάρκος Φωνιαδάκης”»

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 395.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 395.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5030061

Η πράξη αφορά την ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας ”Μάρκος Φωνιαδάκης”. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

 • Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή ισχύος 10 kw. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα συνδεθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο με την διαδικασία του NETMETRING.
 • Αντικατάσταση των φωτιστικών της αίθουσας (~38 kW) και των φωτιστικών των υπολοίπων χώρων (~3,16 kW) με φωτιστικά LED (16.87 kW) .Οι προβολείς LED πρόκειται να αντικαταστήσουν τους παλιούς προβολείς λαμπτήρων HQI 1000W του κύριου αγωνιστικού χώρου, ενώ τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED θα αντικαταστήσουν τα παλιά φωτιστικά των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων του γυμναστηρίου (γραφεία, αποδυτήρια, διάδρομοι, λοιποί χώροι). Το επίπεδο φωτισμού των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ θα είναι κλάσης Sports Lighting Class I σύμφωνα με τις απαιτήσεις φωτισμού του προτύπου ΕΝ12193:2007 “Light & Lighting – Sports Lighting”, δηλαδή επίπεδο φωτισμού που προορίζεται για αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού, όπως εθνικά και επαγγελματικά πρωταθλήματα, περιφερειακά και

τοπικά πρωταθλήματα, τα οποία παρακολουθούνται από μεσαίο αριθμό θεατών και από μικρή απόσταση.

 • Επίστρωση οροφής πάνελ με ασφαλτική μεμβράνη με επίστρωση αλουμινίου. Η παρέμβαση αυτή θα βελτιώνει των συντελεστή απωλειών οροφής έστω και λίγο, αλλά πρακτικά θα βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου πολύ κατά τους θερινούς μήνες λόγω των ανακλαστικών ιδιοτήτων της επίστρωσης αλουμινίου.
 • Αντικατάσταση του λέβητα ΖΝΧ λαμβάνοντας με προτεραιότητα στο ΖΝΧ μέσω κατάλληλου αυτοματισμού την απαιτούμενη ισχύ θέρμανσης του νερού από την αντλία θερμότητας αέρα – νερού. Εγκατάσταση επιπλέον θερμοδοχείου Ζ.Ν.Χ και αυτοματισμού ελέγχου θερμοκρασίας του (σε συνδυασμό με το υφιστάμενο θερμοδοχείο). Η ίδια αντλία θα χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση αποδυτηρίων.
 • Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας 18.000 m3/h με βαθμό ανάκτησης θερμότητας 60% και δυνατότητα ελεύθερης ψύξης μέσω της σύνδεσης της εξαγωγής των εναλλακτών στην είσοδη της κλιματιστικής μονάδας.
 • Εγκατάσταση συστήματος Θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος 228 kW με αεραγωγούς μικρού μήκους μονωμένους κατά ΚΕΝΑΚ για κάλυψη του 88,4% των χώρων και

αντικατάσταση του λέβητα θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα- νερού ( η ίδια με το ΖΝΧ) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των αποδυτηρίων, τουαλετών, γραφείων και όλων των βοηθητικών χώρων κάτω από τις κερκίδες ποσοστό 11.6%

 • Εγκατάσταση συστήματος ψύξης με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα συνολικής θερμικής ισχύος 212 kW με αεραγωγούς μικρού μήκους μονωμένους κατά ΚΕΝΑΚ.

Με την ολοκλήρωση της εργολαβίας το κλειστό γυμναστήριο θα αναβαθμιστεί και θα μπορεί να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β όπως τεκμηριώνεται στις προτάσεις του ΠΕΑ(168440/2018) που κατατίθεται. Η ενεργειακή αναβάθμιση στην κατηγορία αυτή θα επιβεβαιωθεί από νέο ΠΕΑ που θα εκδοθεί και περιλαμβάνεται ως Υποέργο 2 της πράξης.

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 868.000,00

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 868.000,00

Ημερομηνία ένταξης: 30/03/2018

Κωδικός ΟΠΣ: 5001593

Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, τηλεελέγχου και τηλε-χειρισμού για την ανίχνευση των διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας. Προβλέπεται η λειτουργία του συστήματος με 9 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου

(γεωτρήσεις δεξαμενές, αντλιοστάσια), 8 Σταθμούς Ελέγχου του Εσωτερικού Δικτύου (Ε.Σ.), 1 Σταθμό Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) σε Γεώτρηση Παρακολούθησης και, τέλος, το σύστημα ολοκληρώνεται με την αναβάθμιση – επέκταση του υπάρχοντος Κεντρικού Τοπικού

Σταθμού Ελέγχου ώστε να συμπεριλάβει όλα τα νέα σημεία ελέγχου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η εγκατάσταση του συστήματος στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης και συνακόλουθα στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στο πρόβλημα διαρροών με πρόβλεψη επίλυσης άνω του 80%, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη της πράξης.

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.:  1.496.937,45

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.:  1.496.937,45

Ημερομηνία ένταξης: 28/06/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5037946

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημόσιου χώρου», την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης αφορούν:

 • Στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας τη περιοχής παρέμβασης.
 • Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτικών και φυσικών πόρων της περιοχής.
 • Στην πολεοδομική και αισθητική αναβάθμιση της εμπορικής περιοχής του χώρου

Στη αύξηση της «ελκυστικότητα» της περιοχής.

 • Στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από την περαιτέρω ανάδειξη της πόλης και των οικονομικών πηγών της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την αναβάθμιση και λειτουργία της εμπορικής περιοχής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ – ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)

2014-2020
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Προϋπολογισμός Δ.Δ.:  720.000,00

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.:  720.000,00

Ημερομηνία ένταξης: 29/05/2018

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0006196257

«Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 890.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 890.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 03/07/2017

Κωδικός ΟΠΣ: 5001839

Η πράξη “Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου “Μίνως”(Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) υποβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης 14.6iv.33.33.3 με τίτλο “Αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αφορά την ολοκληρωμένη παρέμβαση για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου που βρισκόταν το ιστορικό για την πόλη εργοστάσιο ” Μίνως”. Η παρέμβαση αφορά το νότιο τμήμα του οικοπέδου του πρώην εργοστασίου “Μίνως”, ιδιοκτησίας Δήμου Ιεράπετρας, εκτάσεως περίπου 6000μ2, όπου προτείνεται η αναβάθμιση του χώρου και η μετατροπή του σε πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με άμεση αναφορά στο ιστορικό παρελθόν. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την με αριθμ.16/2016 Εγκεκριμένη Μελέτη του έργου(επισυνάπτεται) συνοπτικά αφορούν: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 1.Αποψίλωση και καθαρισμός του χώρου από όλα τα άχρηστα υλικά. 2.Προσεκτική αφαίρεση της σιδηροκατασκευής του ημιτελούς αμφιθεάτρου από τη βάση του, θραύση και τεμαχισμός της βάσης από σκυρόδεμα και μεταφορά των προϊόντων στο χώρο απόθεσης. 3.Διαμόρφωση-ισοπέδωση της επιφανείας του εδάφους ώστε να δοθεί η κατάλληλη γεωμετρία του οικοπέδου και η μετατροπή του πρανούς στα βορειοανατολικά του οικοπέδου σε κερκίδα ανοιχτού αμφιθεάτρου. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ : 1.Κατασκευή ανοικτών εκθεσιακών χώρων από κατακόρυφες λιθοδομές μεταβαλλόμενου ύψους και κατασκευή μεταλλικών ζευκτών με άμεση αναφορά στις στέγες του παλαιού εργοστασίου. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα χωροθετηθούν στο περιτύπωμα των κτιρίων που αποτελούσαν το κτιριακό συγκρότημα του εργοστασίου. 2.Κατασκευή χώρου αναψυκτήριου 120,00 m2 με φέρον οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση από λιθοδομή με πέτρα τοπικής προελεύσεως . 3.Κατασκευή δημοσίων τουαλετών (ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ), φυλακίου εισόδου και αποθήκης με φέρον οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλήρωση από λιθοδομή με πέτρα τοπικής προελεύσεως και εσωτερικά χωρίσματα από δρομική τοιχοποιία. 4.Διαμόρφωση υπερυψωμένου τμήματος σε χώρο πλατείας και κατασκευή πιστοποιημένης ράμπας για πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Θα γίνει χρήση του υφισταμένου ανάγλυφου ώστε να δημιουργηθεί η κερκίδα του ανοιχτού αμφιθεάτρου αλλά και η υπερυψωμένη πλατεία. Το περιτύπωμα του κτιρίου αναπαρίσταται από κατακόρυφα στοιχεία λιθοδομών. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: 1.Τα ανοίγματα θα καλυφθούν από κουφώματα αλουμινίου χρώματος γκρί και σχεδιασμού αντίστοιχου των παλαιών κουφωμάτων του εργοστασίου με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας. ΔΑΠΕΔΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: 1.Οι διάδρομοι θα ακολουθήσουν αυστηρό ορθογωνικό κάναβο σύμφωνα με τους αντίστοιχους του εργοστασίου και θα επιστρωθούν με κυβολίθους τύπου «καλντερλίμι» ώστε να παραπέμπουν στα εξωτερικά δάπεδα του εργοστασίου. 2.Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε στρώση άμμου και υπόβαση από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 μέσου πάχους 0,10μ. 3.Οι εκθεσιακοί χώροι θα επιστρωθούν με διακοσμητικό, ανάγλυφο, ενιαίο, χυτό δάπεδο με βάση το τσιμέντο. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1.Δημιουργία δικτύων εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης ομβρίων κλπ. 2.Δημιουργία απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σωστή λειτουργία των κτιρίων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ: 1.Διαμόρφωση χώρων υποδοχής φυτεύσεων. 2.Βελτίωση εδάφους 3.Φύτευση 4. Υπόγεια άρδευση Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τοπικά φυσικά υλικά ή ευρέως διαδεδομένα τεχνητά, με συνέπεια την υψηλή αναλογία οφέλους προς κόστος. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν τοπικοί λίθοι (τύπου Καλαμαύκας), κυβόλιθοι και χυτό δάπεδο με βάση το τσιμέντο. Όλα τα παραπάνω υλικά απαιτούν ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση σε βάθος 25ετίας. Η πράξη αποκαθιστά την υποβάθμιση και τον περιβαλλοντικό τραυματισμό που συντελέστηκε από την κατεδάφιση του εργοστασίου στην περιοχή, προάγει την αστική αναζωογόνηση και συντελεί στην ενίσχυση των “διεπαφών” του παραδοσιακού αστικού ιστού με «γειτνιάζουσες» περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες.