6ΧΥΨΩΡ8-2ΨΟ – Εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων Μόνιμης Κατοικίας σε υπαλλήλους Δήμου Ιεράπετρας