Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 Το νομικό πρόσωπο ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας και η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του δήμου Ιεράπετρας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τόσο την κυρία Jerolyn Morrison (αρχαιολόγο), όσο και τον κύριο Γεώργιο Λουτσέτη, για την δωρεά προς τη Μουσική Σχολή του δήμου μας, ενός αρμονίου Yamaha YPT-220 μαζί με το τροφοδοτικό του, τα οποία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και η αγάπη τους για τη μουσική αποδεικνύονται με τον πιο όμορφο τρόπο!

Με εκτίμηση 

Σακαδάκη Μαρία

Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

          ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ