Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αστυνομική ταυτότητα.

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.