Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :

  1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2.  Αστυνομική ταυτότητα

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης