Menu

Daily Archives: 21 Ιουλίου 2022

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Β.Κ.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Β.Κ.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.965,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).