Menu

Daily Archives: 2 Δεκεμβρίου 2022

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες: α) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας  ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.999,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) & β) Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Κοινότητα Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.960,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).