Menu

Daily Archives: 3 Ιανουαρίου 2023

προκήρυξη ΣΟΧ3/2022

Για τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ3/2022  για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιεράπετρας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 309.926,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Τροφίμων έτους 2023 για το Δήμο Ιεράπετρας και το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, ως εξής: