ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                  Ιεράπετρα, 7-9-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                             Αρ.Πρωτ.: 11381
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   Αρ.Αποφ: 1528
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατιας 31
Τ.Κ.72200
Πληροφορίες: Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360
Fax: 2842 0 23999
e-mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ :  Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Ιεράπετρας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

Την αριθμ.1898/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου  Ιεράπετρας περί ορισμού Αντιδημάρχων  του Δήμου  (ΑΔΑ: 6Π84ΩΡ8-ΟΚΝ) όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 1928/9-9-2019 (ΑΔΑ: 63Ξ8ΩΡ8-Χ1Ι) όμοια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων, με τις αρμοδιότητες καθ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου, μέχρι τις  31/12/2020.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, στη Διαύγεια , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στους Πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης