ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Ιεράπετρα 08-06-2023
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 32
KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340367
E-mail:elizapr@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

       Προς
Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:
Καψωριτάκη Μιχαήλ
Περβολαράκη Αντώνιο
Φουντουλάκη Αντώνιο
Χαλκιαδάκη Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου, στο γραφείο της Κοινότητας Καβουσίου, 14 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ., για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

θέμα 1ο: Αναθεώρηση χωροθέτησης Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Λασιθίου.
θέμα 2ο: Μελέτη αναδιαμόρφωση του ήδη υφιστάμενου Μουσικού Σχολείου σε μαθητική εστία λόγω μεταφοράς του σε καινούργιο κτήριο στο μέλλον.

 

Πρόεδρος της Κοινότητας Καβουσίου

Μαρία Χαλκιαδάκη

Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου
Κ.κ. Αντιδημάρχους
Κα. Γενική Γραμματέα