Ανακοίνωση

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης εκδόθηκε η με αριθμ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη κατά την οποία καθορίστηκε ως αντιπυρική περίοδος το διάστημα από 10 Απριλίου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018 όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.