ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Ιεράπετρα 06.05.2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Δελτίο Τύπου

Υποχρέωση καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών χώρων

Με στόχο την προστασία των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και έχοντας υπόψη το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ.26 του Ν3852/2010 καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως , και οικισμών ,και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους ,να προβούν στον  καθαρισμό  τους από την  βλάστηση , αλλά και  να φροντίσουν για την διατήρηση  της καθαριότητας τους.

Συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη των πυρκαγιών. Προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.

Η  Αρμόδια  Αντιδήμαρχος
Μαρία  Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου