ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας

Ταχ. Δ/νση: Αναγνωστάκη 18                                                                                                                            Ιεράπετρα 16/11/2017
Τ.Κ: 72.200
Πληροφορίες: Κασωτάκη Ελένη
Τηλέφωνο: 2842090005
fax: 28420 90002
e-mail: el.kasotaki@ierapetra.gov.gr

             

Θέμα:  Ανάρτηση χρήσιμων στοιχείων στην θεματική ενότητα Πολιτικής Προστασίας της ιστοσελίδας του Δήμου.

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει για τα μέτρα  που μπορούμε να πάρουμε για να προστατευτούμε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέσω των οδηγιών που ακολουθούν. Επίσης δημιούργησε ένα πολύ εμπνευσμένο μικρής διάρκειας φίλμ για το ίδιο θέμα. Σας προτείνουμε να το δείτε !!»

 

Η Πρ/μένη Τμήμ/τος Περιβ/ντος και ΠΠ

Ελένη Κασωτάκη