ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Ιεράπετρα: 21/05/2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                       Αριθμ. πρωτ: 5308
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                   ΑΔΑ: ΩΔΨΒΩΡ8-ΙΤΟ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Δ/νση  : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.      : 72200
Τηλ.     : 2842340406
E- mail : dimos@ierapetra.gov.gr

Περιληπτική  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την εργασία & προμήθεια με τίτλο

 «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά  βάση της τιμής.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.895,16 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τη Μελέτη που συνέταξε το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και περιλαμβάνει κτηνιατρικές εργασίες & προμήθεια ζωοτροφών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για τις κτηνιατρικές εργασίες ή μόνο για τη προμήθεια ζωοτροφών ή και για τα δυο μαζί.

Η χρηματοδότηση της εργασίας & προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6117.02 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 9η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα. Για θέματα ειδικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και ειδικότερα στην κα Νεκταρία Κασοτάκη (2842340371). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη (2842340406).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης