ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα 2 -7-2015
Αρ. Πρωτ. :
Ταχ.Δ/νση:          Πλ.Κανουπάκη 1Ταχ.Κώδικας:    72200 ΙεράπετραΠληροφορίες:   Αρετή Μαριδάκη

Τηλέφωνο:          (28423) 40300(ες.551)

Fax:                       (28420) 23999

E-mailamaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ανακοινώνεται ότι με τη με αριθμό 169/2015  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  ορίστηκε  νέα ημερομηνία διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικές δεξαμενές τοπικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας». η 10-7-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10πμ.

 

Η προισταμένη τμήματος

Αρετή Μαριδάκη