dimos-photomark-only-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aρ.πρωτ.: 7943/29.05.2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «Βελτίωση Δημοτικού Κτιρίου στην οδό Μ.Φωνιαδάκη – Πρώην Στέκι Νεολαίας», με προϋπολογισμό €62.260,00 (με ΦΠΑ 23%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό €50477,17 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι 26-6-2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340303, FAX επικοινωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Β. Δατσέρης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1-7-2014  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύουν σήμερα.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την τάξη Α1, Α2, 1η για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €1010,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Ιεράπετρας.

Προσθήκη 24.06.14 – 11:48  :

SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAITΟ Δήμαρχος Ιεράπετρας
Ιωσήφ Αναστασάκης

 

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink  http://www.ierapetra.gov.gr/?p=9994
Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr