ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: ΨΜΞ2ΩΡ8-0ΕΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                               Aρ.πρωτ.:  7201/25-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει  δημόσια, ανοικτή, επαναληπτική πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία ενώπιον  της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος ΔΕ Ιεράπετρας.

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας,  Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 2 Ιουλίου 2020  ημέρα  Πεμπτη με ώρα έναρξης 10,00 και ώρα λήξης 12,00 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής .

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται ως εξής :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ε.Γ.Σ.Α.

ΕΜΒΑΔΟΝ

Τ.Μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

 

 

Παραλία Κοινότητας Μύρτου      

Τοποθέτηση ομπρελών,

ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                    Υ

644125,00      3874258,70

644174,04     3874270,78

644177,48     3874261,42

644127,38     3874249,31

 

 

 

 

500,03

 

 

 

 

5.000,00 €

 

 

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία,

ανατολικά του

ξενοδοχείου «Αλμύρα»

 

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

666503,04    3875059,23

666505,22    3875054,70

666514,41    3875058,80

666512,17    3875063,23

 

 

 

50

 

 

 

1.550,00 €

 

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, δυτικά του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ Α.Ε.»

 

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                       Υ

667260,91       3875360,89

667254,56       3875354,28

667258,13      3875350,31

667264,61       3875357,19

 

 

 

49,16

 

 

 

 

1.501,00 €

 

 

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

 

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                 Υ

665896,45     3874810,56

665900,55     3874802,89

665920,66     3874813,34

665916,16     3874821,28

 

 

 

 

 

200,90

 

 

 

 

 

 

2.000,00 €

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, 100μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

Λειτουργία – τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

666000,28     3874886,18

666004,83     3874888,44

666006,10    3874885,75

666001,67     3874883,50

 

 

 

15,07

 

 

 

3.050,00 €

 

 

Κοινότητα

Αγίου Ιωάννη,

Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

670938,89    3876764,64

670944,45    3876757,76

670978,78    3876785,15

670972,56    3876792,29

 

 

 

400,37

 

 

 

4.000,00 €

 

 

 

Κοινότητα

Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», δυτικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Χ                   Υ

660345,08       3874889,40

660372,15       3874874,99

660376,55       3874883,92

660349,97       3874897,92

 

 

 

300,09

 

 

 

3.000,00 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40361 κ. Μαριδάκη Αρετή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας, στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννη και Μύρτου.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης