ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        ΑΔΑ: 61ΗΠΩΡ8-Ω52
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                   Ιεράπετρα 12-6-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                              Αρ. πρωτ. 6422

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.200,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με Κ.Α.: 02.20.6635, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που συνέταξε  του Δήμου μας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις    25-6- 2018  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 11.00.π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Πληροφορίες για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Οικονομικού, Αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή τηλ: 2842340345, φαξ:2842026110

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές : Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Aρμόδια υπάλληλος: Δεδελετάκη Δέσποινα ,  τηλ.: 2842090008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης