ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Ιεράπετρα: 17/03/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ: 3135
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                               ΑΔΑ: 60ΟΡΩΡ8-3Υ8
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Ελαστικών
Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2020»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Ελαστικών των Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2020», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα ανταλλακτικά ή και τα ελαστικά.

Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε για τα ανταλλακτικά στο σύνολο τους, είτε για τα ελαστικά στο σύνολο τους, είτε για τα ανταλλακτικά και ελαστικά μαζί.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 190.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την από 09/01/2020 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Δήμο Ιεράπετρας.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 5η Απριλίου 2020 (05/04/2020) και ώρα 17:00 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής αυτών, η 14η Απριλίου 2020 (14/04/2020) και ώρα 17:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θακαταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σhttp://www.promitheus.gov.gr.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL):   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ