ethnosimo-nomarxias                                                                                                                                         ΑΔΑ:7ΜΞΛΩΡ8-9ΕΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
    Ιεράπετρα: 12/2/2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                         
  Αριθμ. Πρωτ: 1765
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2019»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Ελαστικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2019»,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτεροποσοστό (%) έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε ομάδα ανταλλακτικών και ελαστικών.

Προσφορές υποβάλλονται τόσο για το σύνολο των ομάδων, όσο και για μια ή περισσότερες μεμονωμένες ομάδες ανταλλακτικών και ελαστικών.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 189.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την από 24/12/2018 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Δήμο Ιεράπετρας.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20η Μαρτίου 2019 (20/03/2019) και ώρα 17:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θακαταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σhttp://www.promitheus.gov.gr.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL):   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσης Καλαντζάκης