ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  ΑΔΑ: ΩΠΑΚΩΡ8-ΥΛΖ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                             Ιεράπετρα: 4-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 14306
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340345
ΦΑΞ            : 2842026110
E- mail       : dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την

«Προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου »  ΚΑΙ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  και για την  «Αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού Ιεράπετρας» με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής:

  • στο σύνολο των ειδών της ομάδας Α΄
  • στο σύνολο των ειδών της ομάδας Β΄.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.379,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους  ΚΑ 02.20.7335.02 και Κ.Α.:02.20.7325.20.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28/12/2018   ημέρα Παρασκευή και ώρα11.00π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθυνθούν στην κα Φωτεινή Ατζαράκη στο τηλ. 2842340345, ενώ για τεχνικά θέματα, στον κ. Ευάγγελο Βαρδάκη  στο τηλ. 2842340326.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσης Καλαντζάκης