ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Γ.Μανουσάκη-Ε.Λιαπάκη
Τηλ.2842340364
FAX:2842089040
Ιεράπετρα,  21.10.2016
Αριθμ.Πρωτ.:11472

Web Προσθήκη 30.11.2016 – Προσωρινά Αποτελέσματα

Τελευταία Web  Προσθήκη 09.12.2016 – Τελικοί πίνακες κατάταξης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) ΈΤΟΥΣ 2016-2017.

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη τεσσάρων (04) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (λήξη 31/07/2017), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση  στα  Γραφεία στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας, απευθύνοντάς είτε ταχυδρομικά (Δ/νση: Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 72200, Ιεράπετρα Ν.Λασιθίου) , υπόψη κας Λιαπάκη Εμμανουέλας  ή Μανουσάκη Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 28423 40363 ή 2842340364) εργάσιμες ημέρες και ώρες και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τις 26.10.2016 έως και τις 4.11.2016.
Η  περίληψη της παρούσης ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δυο φορές σε τοπική εφημερίδα της έδρας του νομού και ολόκληρη η ανακοίνωση στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας μακρύ Γιαλού, των ΚΕΠ  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Φραγκούλης Εμμανουήλ