Ιεράπετρα 15.12.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ιεράπετρας: Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση στους μη ενδεικνυόμενους χώρους

Εν όψει της εορταστικής περιόδου από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας και Εμφάνισης του Δήμου Ιεράπετρας, η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων στην πόλη αλλά και στις Τοπικές Κοινότητες επιτρέπεται μόνο με άδεια της Δημοτικής Υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό και σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων των ανωτέρω, η Υπηρεσία  προβαίνει στην επιβολή προστίμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ισχύοντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, για διαφημίσεις εκτός πλαισίων επιβάλλεται  πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις εντός πλαισίων αλλά χωρίς την απαιτούμενη άδεια πρόστιμο 150,00 €, για διαφημίσεις σε δένδρα πρόστιμο 200,00 €, για αερόπανο 500,00 € και για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά πρόστιμο από 200,00 €.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Αργύρης Πανταζής με προγραμματισμό και εποικοδομητική συνεργασία  έχουν γίνει μέχρι σήμερα σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της αφισσορύπανσης, για αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια από όλους μας προκειμένου να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, κρατώντας την πόλη μας και τις Τοπικές της Κοινότητες καθαρές.

Δελτίο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας