Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων

Κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 309)

Ενημέρωση επικαιροποίηση εντύπων 05.10.2015 13:17

Πίνακας δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
(κάντε κλικ στο όνομα για να σας ανοίξει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης  στο Google Drive)

 Σημείωση : Δεν υπάρχει σε εκκρεμότητα / «δήλωση Π.Κ» προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα έως και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης /17.12.2014.
Όλα τα αρχεία αναρτούνται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ με την έγκαιρη παράδοση τους.