Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2014-2019 σε Δημόσια Διαβούλευση. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου 35/19.02.2015 - ΑΔΑ ΩΠΠΤΩΡ8-ΗΥΨ

Επιλέξτε την ανάλογη καρτέλα (tab)

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Tηλέφωνο: 28423-40300
FAX: 28420-23999
e-mail: press@ierapetra.gov.gr

Ιεράπετρα 01.04.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε διαβούλευση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Ιεράπετρας

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου  Ιεράπετρας για την περίοδο 2014 – 2019 μετά  και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας.

Το εγκεκριμένο πλέον κείμενο του σχεδιασμού πρόκειται να τεθεί  προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010, ενώ παράλληλα δημοσιοποιείται και καταχωρείται στη σελίδα του δήμου Ιεράπετρας ierapetra.gov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις αναφορικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμός είτε εγγράφως στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Ιεράπετρας είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ierapetra.gov.gr, στην οποία και είναι αναρτημένο το κείμενο του σχεδιασμού μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015.

Γραφείο Τύπου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 –  Ν.3852/10 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») , για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε:

  • Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ)
  • Ετήσιο Προϋπολογισμό
  • Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως παράρτημα
Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δήμων έχει σκοπό την προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

Εναλλακτικά

Συμμετοχή στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

ΕΚΛΕΙΣΕ 17.04.2015 

Το όνομα - επώνυμο σας (*)
(Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας)
Επωνυμία φορέα - σωματείου - συλλόγου
(Συμπλήρωση εάν οι προτάσεις σας κατατίθενται εκ μέρους Νομ.Πρ.)
Το email σας
(προαιρετικό αλλά πολύ χρήσιμο)
Το email του φορέα
(προαιρετικό αλλά πολύ χρήσιμο)
Τηλέφωνα επικοινωνίας
(προαιρετικά αλλά πολύ χρήσιμα)

Τηλέφωνο - Fax επικοινωνίας φορέα
(προαιρετικά αλλά πολύ χρήσιμα)

Θέμα
(Τίτλος αντιπροσωπευτικός των προτάσεων σας)

Οι προτάσεις - σχόλια - υποδείξεις σας (*)
(Ελληνική γραφή - πεζά/κανονικά. Όχι σε Greeklish !

Επισυναπτόμενο αρχείο
(Επισυνάψτε/upload αρχείο είτε βοηθητικό των προτάσεων σας είτε τις ίδιες τις προτάσεις σας Όριο 10mb. Αποδεκτοί τύποι αρχείων : pdf και από εικόνες: gif png jpg jpeg)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

 

Σχεδιασμός &  δημιουργία φόρμας προτάσεων :
Τμήμα Προγραμματισμού 28423 40366 – info@ierapetra.gov.gr