Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας θέτει σε διαβούλευση την Τεχνική έκθεση με τίτλο  “ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTERPLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ”  και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες και φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dltier@0448.syzefxis.gov.gr μέσα στο χρονικό διάστημα 25 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης.

meleti-1

meleti-2