ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Ιεράπετρα   17-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 16334
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση :  Δημοκρατίας 31
722 00 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ.:                28423 40367
Fax:                 28420 23999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, θα προβεί στη συγκρότηση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για την περίοδο 2019-2023, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
 • Των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
 • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των εθελοντικών Οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Επίσης, σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων, ορίζονται δημότες μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε Δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού   δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού,

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, απευθύνοντας το αίτημά τους προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και καταθέτοντας το, στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι τις 18/11/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

Ειδικά για τους Φορείς, εκτός του εκπρόσωπου, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e-mail)

 

Ο Δήμαρχος
Θεοδόσιος Καλαντζάκης