Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο επιβολή προστίμου για ελεύθερη κατασκήνωση.Το πρόστιμο (300 ευρώ) επιβάλλεται στο εξής από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Αμαλίας 12, Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 105 57 Αθήνα
Πληροφορίες: Τσακοπούλου Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 210-3736114
Fax: 210-3736181
E-mail: tsakopoulou_k@mintour.gr

ΠΡΟΣ :
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4,
Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοπλοΐας
Ακτή Βασιλειάδη
Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Θέμα: Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο επιβολή προστίμου για ελεύθερη κατασκήνωση

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ. 175 Α’, ο ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Με την παρ. 3 του άρ. 36 του ως άνω νόμου, τροποποιείται η παρ. 12 του άρ. 4 του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118 Α’) και τροποποιείται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου για την εγκατάσταση σκηνών, ή τη στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημοσίων δασών και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και για τη φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Το πρόστιμο επιβάλλεται στο εξής από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και όχι από τους οικείους Ο. Τ. Α. Το πρόστιμο ορίζεται στα 300 ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57 Α’).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αγγελική Κρότση

 

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr