Menu

Προεδρικό Διάταγμα Νο 89. ΦΕΚ A 213/2011

Προεδρικό Διάταγμα Νο 89. ΦΕΚ A 213/2011. Τροποποίηση του υπ’αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»
15/07/2013|Νομοθεσία|

«Πρόγραµµα Διαύγεια» – Νόμος 3861/2010 – ΦΕΚ 112/13-07-2010

Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Νόμος 3861/2010 - ΦΕΚ 112/13-07-2010
12/07/2013|Νομοθεσία|

Νόμος 3979/2011. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ A 138/16-6-2011

Με τον Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138 Με το νόμο αυτό θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ τα οποία ελέγχονται από το Κράτος.
01/07/2013|Νομοθεσία|

Ν.3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο Νόμος 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», δημοσίευση στο ΦΕΚ Α 87/7.6.2010
01/07/2013|Νομοθεσία|