ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη 1
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Tηλέφωνο: 28423-40360
FAX: 28420-26706
e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 14-9-2015
Αρ. Πρωτ.11232+11231

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 55 του ΠΔ26/2012 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
  • Τις διατάξεις του ΠΔ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α΄) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».
  • Τη με αριθμ. 32/2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : « Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
  • Τη με αριθμ.31/2045 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών».
  • Το με αριθμ. πρωτ. 30350/1-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα « Αποστολή εκλογικού υλικού ( τμήματα ετεροδημοτών των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας».
  • Οι ΑΠ 106900/3-9-2015. 106897/3-9-2015 αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου , με την οποία καθορίστηκαν για το Νομό Λασιθίου τα Εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου καθώς και ειδικά εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών Ν. Λασιθίου για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ως ακολούθως:

Γνωστοποιούμε

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
53ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
54ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΒΑΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
55ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡ. ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ)
56ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΘΑΝΟΥ ΖΩΗ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
57ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΘΕΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
58ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΚΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
59ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
60ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
61ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
Εως : ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
62ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΜΠΛΑΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α΄ 2 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
63ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
64ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
65ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΣΦΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 2, 72200, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
66ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
67ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΤΟΥΝΓΚ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
68ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑπό : ΧΑΣΑ ΜΑΡΣΕΛ
Εως : ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
69ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΒΑΙΝΙΑ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ 72200, ΒΑΪΝΙΑ
70ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
71ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΛΥΓΙΑ
Από : ΜΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ 72200, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ
72ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ
73ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙ
Από : ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ 72200, ΚΕΝΤΡΙ
74ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
75ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΑπό : ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ 72200, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ)
76ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
77ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣΑπό : ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 72200, ΑΝΑΤΟΛΗ
78ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΔΟΧΙΩΝΑπό : ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΧΟΧΙΩΝ 72200, ΓΔΟΧΙΑ
79ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥΑπό : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
80ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΣΙΟΥΑπό : ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ 72200, ΚΑΒΟΥΣΙ
81ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
82ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣΑπό : ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ 72200, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ
83ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥΑπό : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
84ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥΑπό : ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 72200, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ
85ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΛΙΑΣΑπό : ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ 72200, ΜΑΚΡΥΛΙΑ
86ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΩΝΑπό : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ 72056, ΜΑΛΕΣ
87ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΣΕΛΕΡΩΝΑπό : ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ 72200, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
88ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 72056, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
89ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝΑπό : ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 72200, ΜΟΥΡΝΙΕΣ
90ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΘΩΝΑπό : ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ 72056, ΜΥΘΟΙ
91ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΥΡΤΟΥΑπό : ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥΣ 72056, ΜΥΡΤΟΣ
92ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
93ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΑπό : ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 72200, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
94ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΡΙΖΑΣΑπό : ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΖΑΣ 72056, ΡΙΖΑ
95ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΑπό : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 72056, ΧΡΙΣΤΟΣ
96ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΑπό : ΑΔΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
97ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΑπό : ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 72055, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
98ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΟΡΕΙΝΟΥΑπό : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 72055, ΟΡΕΙΝΟ
99ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΑπό : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ
Εως : ΜΥΣΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
100ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥΑπό : ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 72055, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
101ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝΑπό : ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗΣ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ 72055, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕφετειακήΝομόςΑ/Α Τμή/τοςΈδραΚατάστημαΨηφοφορίαςΕΚΛ.ΠεριφέρειαΤύποςΑπόΕωςΠλήθος Εκλογέων
19 Ανατολικής Κρήτης32 Λασιθίου1Άγιος Νικόλαος 721001ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Δ.Σολωμού05-Α ΑθηνώνΜΑ-Ω20
06- Β ΑθηνώνΜΑ-Ω59
14-ΔωδεκανήσουΜΑ-Ω4
23- Α ΘεσσαλονίκηςΜΑ-Ω22
46-ΡεθύμνηςΜΑ-Ω11
Σύνολο Εκλογέων Τμήματος -1116
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ: 32-ΛΑΣΙΘΙΟΥ116

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και σε σημεία ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας και των συνοικισμών αυτών.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης