Η Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας

Τι παρέχει η Κάρτα;

Η Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας. Η χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας θα κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες, με δικαίωμα παράτασης από την υπεύθυνη για την έκδοση τους Ειδική Επιστημονική Επιτροπή και ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου, καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η παροχή των αναγκαίων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων, σημαντικό θέμα για μία μικρή κοινωνία όπως αυτή της πόλης μας. Για το σκοπό αυτό λοιπόν η Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του δικαιούχου και το όνομα ενός δεύτερου ατόμου, που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπο του. Το άτομο αυτό, το οποίο θα μπορεί είναι μέλος της οικογένειας του δικαιούχου, ή στενό φιλικό του πρόσωπο ή κάποιος εθελοντής, θα προμηθεύετε προϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.

Τέλος, για τους δικαιούχους-κατόχους Κάρτας που δε θα είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους, μέσω των Προγραμμάτων Βοήθειας στο Σπίτι.

Πως εκδίδεται η Κάρτα;

Η έκδοση/παροχή της Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της, ή η παράταση αυτού, αποτελούν θέματα τα οποία θα αποφασίζονται και θα καθορίζονται, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, από μία Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συστήσει ο Δήμος Ιεράπετρας, υποβοηθούμενη από το έργο κοινωνικών λειτουργών.

Όσοι λοιπόν δικαιούνται (άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου) , βάσει κοινωνικών κριτηρίων, τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό εκδίδοντας την Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν , τα παρακάτω δικαιολογητικά (άρθρο 7)

Κανονισμός Λειτουργίας

Το άρθρο επτά (7) και οκτώ(8)  του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου του 2013 με την Νο 126 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, ορίζει τους δικαιούχους , τα κριτήρια ένταξης, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων.

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 • Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
 • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
 • Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
 • Αντίγραφο του Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Μία μικρή φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου
 • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας.
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου Φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα συγκεντρώνονται από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (προτείνεται κάθε έξι μήνες) .

ΑΡΘΡΟ 8

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που θα αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η Επιτροπή αξιολόγησης θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

pantopolio-logο-horizontal-500

 

« Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!».

 Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

pantopolio-logο-vertical-100
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό !

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Νικηφόρου Φωκά 20 - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420-89707 - fax 28420 23999 - koinonikopantopoleio@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr