Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας στηρίζει τους κοινωνικά ευπαθείς

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στην κοινωνία, άρα σε όλους μας, αλλά στηρίζει τους κοινωνικά ευπαθείς, δηλαδή όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, άνεργους, μετανάστες κ.ά. και στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων ατόμων και οικογενειών για εύλογο χρονικό διάστημα, από 3 έως 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα είναι σε θέση να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με το  άρθρο επτά (7)  του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου του 2013 με την Νο 126 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

  • Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
  • Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
  • Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 

pantopolio-logο-horizontal-500

 

« Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!».

 Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο


Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

pantopolio-logο-vertical-100
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας
ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό !

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Νικηφόρου Φωκά 20 - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Τηλέφωνο: 28420-89707 - fax 28420 23999 - koinonikopantopoleio@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr