Ανακοίνωση για  τακτοποίηση οφειλών  Δήμου Ιεράπετρας

          Παρακαλούμε όλους τους οφειλέτες του Δήμου Ιεράπετρας που οφείλουν ποσά  μεγαλύτερα  των 300,00 ευρώ και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, να προσέλθουν  μέχρι  την Παρασκευή 17/11/2023 στo ταμείο του Δήμου για να  πληρώσουν. Στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής ο Δήμος  μπορεί να παράσχει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των οφειλών με την πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 όπως ισχύει.

          Σε όσους οφειλέτες δεν προσέλθουν για την τακτοποίηση των οφειλών τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  όπως  προβλέπονται  από την νομοθεσία.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ