Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 27/07/2022 έως και την Παρασκευή 28/07/2022 το ΚΕΠ θα λειτουργήσει εκτάκτως μόνο από 7:30 μόνο 15:30