Δημοσίευση περίληψη της αιτήσεως του Δήμου Ιεράπετρας για την ερμηνεία της διαθήκης της Ασημίνας Ιωάννη Σφακιανάκη το γένος Νικολάου Πουλή που συζητείται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης στις 08-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ (πιν.29)