ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Ε.Δ.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ
ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ, ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σε συνέχεια εγγράφου που λάβαμε από την Περιφέρεια Κρήτης σας ενημερώνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, και συγκεκριμένα:

  • Έδρα Δ. Φαιστού για μετατροπή μίας (1) υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
  • Έδρα Δ. Γόρτυνας για μετατροπή δύο (2) υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ
  • Έδρα Δ. Μινώα-Πεδιάδας για μετατροπή μίας (1) υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.

να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00