ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                         E-mil:elizapr166@gmail.com                                    Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 02-09-2022

 

Αριθ. Πρωτ.:47

                                                                   Προς

Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου,

 

Σας προσκαλούμε σε  τακτική διά ζώσης συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου  τη Τετάρτη 07/09/2022 και ώρα 10.00π.μ., για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων:

 

θέμα 1ο: Ανάγκες βελτίωσης, υγιεινής και αισθητικής στο τομέα της καθαριότητας

 

θέμα 2ο:  Αγροτική και ορεινή οδοποιία

 

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Καβουσίου

 

 

Μαρία Χαλκιαδάκη

 

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου                                                 

Κ.κ. Αντιδημάρχους

Κα. Γενική Γραμματέα