Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιεράπετρας.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος  Ιεράπετρας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ
2 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
3 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
4 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
5 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
6 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ
7 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ
8 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ
9 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και κατάθεση έντυπων  αιτήσεων  ή αποστολή τους με email, μπορείτε να  απευθύνεστε:

  1. Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας:

Τηλέφωνα :28423 40405   και 28423 40404

Ταχ. Διεύθυνση: Ομηρείας 8, 4ος όροφος Ιεράπετρα

Email: maivaliotis@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

 

  1. Στο Κέντρο Κοινότητας Ιεράπετρας

Τηλέφωνα: 28423 40400    28423 40401   28423 40427

Ταχ. Διεύθυνση: Αναγνωστάκη 18 Ιεράπετρα

Email: kentrokoin@0448.syzefxis.gov.gr

 

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

 

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ