Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,      22/11 /2022

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιεράπετρας.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος  Ιεράπετρας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιεράπετρας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α2 50 X
2 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ
3 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
4 Βασικά Γαλλικά Α1 50 X
5 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
6 Βασικά Γερμανικά Α1 50 X
7 Βασικά Γερμανικά Α2 50 X
8 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
9 Βασικά Ιταλικά Α1 50 X
10 Βασικά Ιταλικά Α2 50 X
11 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
12 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 X
13 Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ
14 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ
15 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ
16 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 Χ
17 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 Χ
18 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 Χ
19 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10 Χ Χ
20 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ
21 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 Χ
22 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 Χ
23 «Χαΐνηδες» Γνώστες του Βουνού 25 Χ

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

         Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και κατάθεση έντυπων  αιτήσεων  ή αποστολή τους με email, μπορείτε να  απευθύνεστε :

  1. Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας:

Τηλέφωνα :28423 40405   και 28423 40404

Ταχ. Διεύθυνση: Ομηρείας 8, 4ος όροφος Ιεράπετρα

Email: kdvm.ierapetras@0448.syzefxis.gov.gr

  1. Στο Κέντρο Κοινότητας Ιεράπετρας

Τηλέφωνα: 28423 40400    28423 40401   28423 40427

Ταχ. Διεύθυνση: Αναγνωστάκη 18 Ιεράπετρα

Email: kentrokoin@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.         

 

Download αίτηση συμμετοχής :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ