Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι θα γίνει συνάντηση για το νέο εργασιακό την Δευτέρα 
10.9.2018 ώρα 20.00 στο Δημαρχείο στην αίθουσα ΔΣ 
(και όχι στον 1ο όροφο όπως αρχικά ανακοινώθηκε).

Θέματα: 
1. Απολογισμός 3ου Εργασιακού 
2. Προκήρυξη – οργάνωση 4ου Εργασιακού.

Στην συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται. 
Παρακαλούνται όμως όλες οι ομάδες να συμμετάσχουν με τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο.

Η Οργανωτική Επιτροπή