ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.: 72200 Ιεράπετρα
Ιεράπετρα  9/09/2020

Αρ. Πρωτ.:

 

 
ΠΡΟΣ: Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 8:30 π.μ  στην   νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μάνου Κατράκη και κανονισμός πεζοδρόμου.

Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα  αναπληρωματικά

Ο Πρόεδρος

Ασπραδάκης Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

κ. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
κ. Κοτσιφάκη Μαρία
κ.Προιστάκη Γεώργιο
κ.Γαΐτανάκη Ιωάννη
κ.Τζουμάκα Νικόλαο
κ.Μπλαβογιλάκη Ευάγγελο
κ.Μπινιχάκη Ευάγγελο
κ.Μιχελαράκη Εμμανουήλ
κ.Βουζουνεράκη Εμμανουήλ
κ.Βαρδάκης Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη

1.      κ. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

2.      κ. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

3.      κ. Βλάσση Ελένη

4.      κ.Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο

5.      κ.Περάκη Πέτρο

6.      κ.Βενετσανάκη Στέφανο

7.      κ.Πετασάκη Εμμανουήλ

8.      κ.Παπαΐωάννου Απόστολο

9.      κ.Πυράκη Γεώργιο

10.  κ.Ατζαράκη Μιχάλη

κ.Ψαρρός Γεώργιος