Ιεράπετρα 11.7.2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους παραγωγούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Ανατολής και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 8ης Ιουλίου 2017 ότι μπορούν να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις για τη ζημιά στο Φυτικό  και Ζωικό Κεφάλαιο  στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Ιεράπετρας στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας στο Στόμιο.

Διευκρινίζεται ότι για το Φυτικό και Ζωικό Κεφάλαιο οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας στο Στόμιο. Για το φυτικό κεφάλαιο δεν απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού,  ενώ για το Ζωικό Κεφάλαιο  καταβάλλεται το ποσό που προβλέπεται στον κανονισμό του ΕΛΓA.

Για την υποβολή των αρχικών αιτήσεων οι πληγέντες παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΦΜ και έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Ιεράπετρας στο τηλέφωνο 2842041335 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας