Ιεράπετρα 25.4.2016

Ανακοίνωση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2016

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την 2 / 2006 / 06 Αστυνομική Διάταξη υποχρεούνται οι κτηνοτρόφοι που τα ποιμνιοστάσια τους εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ιεράπετρας  να καταθέσουν κτηνοτροφική δήλωση για το έτος 2016, από τη Τετάρτη 04 Μαΐου 2016 έως και τη Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρες γραφείου, είτε στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, που εδρεύει στο 4ο όροφο επί της οδού Ομηρείας στην Ιεράπετρα είτε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

Για τη κατάθεση των κτηνοτροφικών δηλώσεων για το έτος 2016 υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Κτηνοτροφική Δήλωση συμπληρωμένη σε τρία ( 03 ) αντίγραφα
 2. Τρεις ( 03 ) πρόσφατες φωτογραφίες
 3. Τρεις ( 03 ) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599 / 1986, στην οποία θα αναγράφετε:
 4. ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων,
 5. το είδος,
 • το γένος και
 1. ο κωδικός αριθμός ( EL ) αυτών
 2. Τρία ( 03 ) αντίγραφα του Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων
 3. Αντίγραφα:
  1. Τίτλων Κατοχής βοσκοτόπων ( Ε9 για τα ιδιόκτητα ) και
  2. Συμφωνητικών Εκμίσθωσης Βοσκοτόπων σε ισχύ ( όπου αυτά υπάρχουν )
 4. Άδεια βοσκής σε γεωργική ζώνη
 5. Άδεια βοσκής σε δημοτικές οι δημόσιες εκτάσεις