Ιεράπετρα 25.10.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η λειτουργία της  λαϊκής αγοράς Ιεράπετρας από το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.