Ιεράπετρα 25.4.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους παραγωγούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Ανατολής και Μύρτους και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 21ης Απριλίου 2016 ότι μπορούν να υποβάλλουν αρχικές αιτήσεις για τη ζημιά στο Φυτικό  και Ζωικό Κεφάλαιο  στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Ιεράπετρας στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας στο Στόμιο.

Διευκρινίζεται ότι για το Φυτικό Κεφάλαιο οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και για δέκα ημέρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας στο Στόμιο χωρίς να απαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού,  ενώ για το Ζωικό Κεφάλαιο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και απαιτείται η καταβολή του ποσού των 2 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.

Για την υποβολή των αρχικών αιτήσεων οι πληγέντες παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΑΦΜ και έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Ιεράπετρας στο τηλέφωνο 2842041335 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.