Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την συμμετοχή του στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μετά την με αρ. απόφαση 123/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Τα προγράμματα που έχουν επιλεγεί να υλοποιηθούν στον Δήμο μας είναι τα εξής:

1. Άσκηση στην Προσχολική ηλικία.

2. Παιδί και Αθλητισμός.

3. Άθληση και γυναίκα.

4. Άσκηση στην τρίτη ηλικία.

5. Άσκηση ατόμων με αναπηρίες.

Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών περίπου.

Το κάθε πρόγραμμα θα γίνεται δώδεκα (12) ώρες το μήνα, και το κόστος συμμετοχής του αθλούμενου θα είναι 10 ευρώ ανά μήνα.

Όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, πρέπει να κάνουν αίτηση στο αρμόδιο γραφείο Αθλητισμού, που βρίσκεται στην οδό Ομηρείας 8 στον τέταρτο όροφο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2842340405

ΜΕΔ
Η Αντιδήμαρχος
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη