Ιεράπετρα 22.2.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιείται ότι λόγω καθαρισμού και συντήρησης των δεξαμενών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωρίου πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην εν λόγω Τοπική Κοινότητα κατά την τρέχουσα εβδομάδα.