ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                             Ιεράπετρα : 7/8/2018
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου άλλαξαν. Τα καινούργια είναι τα εξής:

Αντιδήμαρχος: Ρουμελιωτάκη Μαρία 2842340408

Fax: 2842027083

Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Δ/ντής: Προϊστάκης Μιχάλης 2842340409

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Προϊσταμένη: Δεδελετάκη Δέσποινα 2842340413

Επόπτης Καθαριότητας: Πρωτογεράκης Κωνσταντίνος 2842340411

Παράπονα, Καταγγελίες, Αιτήματα: Νικολάου Μιλτιάδης 2842340410-11

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Προϊσταμένη: Κασωτάκη Ελένη 2842340414

Γραμματεία: Ζαφειράκης Εμμανουήλ 2842340412