Συνάντηση για το καθορισμό του πλαισίου δράσεων των υπό αναθεώρηση Τ.Σ.Δ.Α. της Π.Ε. Λασιθίου

 

Στο πλαίσιο, επικαιροποίησης και προσαρμογής στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) όλων των δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ ,

 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/11/2022 συνάντηση-συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Δημαρχείου του Δήμου Ιεράπετρας με τους μελετητές των Τ.Σ.Δ.Α. ώστε να εξειδικευθεί και να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δράσεων που θα αφορά τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκτός των μελετητών , ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ με υπηρεσιακά στελέχη του, οι Αντιδήμαρχοι των Δήμων Ιεράπετρας , Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου και οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Υπηρεσιών τους, η Γ.Γ. του Δήμου Ιεράπετρας καθώς και η Προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων στους Δήμους.

Το επόμενο βήμα αφορά στη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν και τον προγραμματισμό τους με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025.

 

Τα ΤΣΔΑ θα εναρμονιστούν με τον ΠΕΣΔΑΚ και όλες οι δράσεις που θα συμπεριληφθούν σ ΄αυτά θα έχουν και τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Από την πλευρά μας ως Δήμος Ιεράπετρας έχουμε προτείνει όλες τις δράσεις που χρειάζεται ο Δήμος μας για να έχει ένα πλήρες και υλοποιήσιμο ΤΣΔΑ πάντα βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ζητήσαμε να συμπεριληφθεί η διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων ,η διαχείριση της νήσου Χρυσής ,η εγκατάσταση και λειτουργία 2ου ΣΜΑ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού , σταθερά και κινητά πράσινα σημεία κ.λ.π. Αναλυτική παρουσίαση θα γίνει και στην ΕΠΖ και στο Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου για την τελική έγκριση.

Η αντιδήμαρχος

Μαρία Ρουμελιωτάκη