ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ιεράπετρα 9-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                      Αρ. πρωτ.:7020

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/νση: Κανουπάκη 1

Πληροφορίες: Α Μαριδάκη

Τηλ.: 2842340371

FAX:2842023999

 

Θέμα: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής των  δημοπρασιών

  1. Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουομένους ή την  αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου)Ιεράπετρας,
  2. Για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής στην περιοχή Θόλος Καβουσίου,
  3. Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι η διεξαγωγή των παραπάνω δημοπρασιών λόγω των κινητοποιήσεων για το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας  μετατίθενται  την 12η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή  τις ίδιες ώρες  που είχαν προγραμματιστεί  με τις με αριθμό   6529/27-5-2015 ,6525/27-5-2015 6528/27-5-2015 διακηρύξεις  αντίστοιχα.

Σχετική η απόφαση Δημάρχου  με αριθμό 600/7019/8-6-2015 και η με αριθμό. 154/2015 απόφαση ΔΣ.

Ο Δήμαρχος

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης